SHARK TANK VIỆT NAM - CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ KHỞI NGHIỆP

SHARK TANK VIỆT NAM - CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ KHỞI NGHIỆP

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH SHARK TANK VIỆT NAM

Shark Tank là một chương trình truyền hình thực tế thuộc bản quyền của SONY PICTURES. Chương trình truyền cảm hứng cho các người chơi là doanh nhân khởi nghiệp thực hiện các bài thuyết trình trước một hội đồng các nhà đầu tư (Shark), những nhà đầu tư này sẽ lựa chọn đầu tư hoặc không.

Chia sẻ: