XU HƯỚNG THIẾT KẾ WEBSITE NĂM 2017 2018 PHẦN 2

XU HƯỚNG THIẾT KẾ WEBSITE NĂM 2017 2018 PHẦN 2

Typography – Nghệ thuật bắt đầu từ những chữ cái

Theo kết quả khảo sát thị trường gần đây của chúng tôi, khách hàng thường có xu hướng bị thu hút bởi những website chứa những chữ cái nghệ thuật. Việc thiết kế các chữ cái một cách nghệ thuật giống như việc tạo nên sức sống cho phần mà trước đây chỉ có chức năng cung cấp thông tin, phá vỡ những rào cản của những dòng chữ đơn điệu nhàm chán. Không chỉ trong thiết kế website mà trong rất nhiều loại tác phẩm khác như báo, tạp chí hay sách các nhà thiết kế cũng đang tận dụng tối đa sức hấp dẫn của typography.

Chia sẻ:
 
 
 
 

Kinh doanh

Chat với chúng tôi!