QUẢN TRỊ NỘI DUNG

2.200.000đ/tháng 4.000.000đ/tháng

Cập nhật, đăng tải thông tin do doanh nghiệp cung cấp

20 sản phẩm / tháng

40 sản phẩm / tháng

Biên soạn nội dung chuẩn seo

8 nội dung / tháng

15 nội dung / tháng

Cập nhật tin tức trên các báo lớn

8 tin tức / tháng

15 tin tức / tháng

Tối ưu hình ảnh và bài viết

10 - 30 hình ảnh, bài viết

10 - 30 hình ảnh, bài viết

THIẾT KẾ

Thiết kế baner

2 banner / tháng

4 banner / tháng

Thiết kế hình ảnh thư email maketing

1 hình ảnh email / tháng

3 hình ảnh email / tháng

Kiểm tra lại bố cục giao diện website

QUẢN TRỊ KỸ THUẬT

Sửa chữa , vận hành và xử lý các sự cố phát sinh

Hằng ngày

Hằng ngày

Sao lưu dữ liệu trên website , phục hồi dữ liệu khi có sự cố

Hằng tuần

Hằng tuần

Xử lý, khắc phục các sự cố của hosting, domain

Hằng ngày

Hằng ngày

SEO – TỐI ƯU HÓA WEBSITE VỚI CÔNG CỤ TÌM KIẾM GOOGLE

Tối ưu các bài viết của bạn thân thiện vơi google

Hằng ngày

Hằng ngày

Phân tích lượng truy cập Google Analytics

Báo cáo gửi hàng tuần

Báo cáo gửi hàng tuần

Đăng ký google maps

Khởi tạo chỉnh sửa sitemap.xml

Tối ưu và chỉnh sửa title des

Phân tích nội dung trùng lặp

Tối ưu các thẻ meta robot

Tạo và quản trị Fanpage

Cập nhật bài viết từ web

Cập nhật bài viết từ web

Thiết lập cài đặt, lên nội dung và gửi email maketing

10k email/ tháng

30k email / tháng

Seo các từ khóa

3 từ khóa/ tháng

8 từ khóa/ tháng

Kiểm tra tối ưu phiên bản mobile

 

Kiểm tra lỗi 404

 

Kiểm tra các link liên kết đến website

 

BÁO CÁO

Báo cáo số lượng truy cập website

Hằng tuần/ tháng

Hằng tuần/ tháng

Báo cáo đầu việc đã thực hiện

Hằng tuần

Hằng tuần