Tên dự án: 
Dệt may liên thành phát
Ngày tháng: 
07/10/2015
Phân loại: 
Branding
Khách hàng: 
Dệt may liên thành phát
Website: 
detmaylienthanhphat.com.vn/