Tên dự án: 
Hình ảnh phim 3D
Ngày tháng: 
08/09/2015
Phân loại: 
Quảng cáo
Khách hàng: 
Phim hoạt hình 3D
Website: 
phucuongads.com

Phim hoạt hình 3D hoặc các yếu tố hoạt hình 3D hiện nay trong phim là một phần rất phổ biến. Bạn thấy những bộ phim hay nhất hiên nay thì trong phim có ít nhất là 15 phút được diễn hoạt bằng 3D. Và điều này được cho là rất cần thiết. Trên thực tế đồ họa CG đã trở nên phổ biến bởi vì nó tạo ra một thế giới ảo được tạo ra theo tưởng tượng.