Tên dự án: 
MỸ PHẨM KEN
Ngày tháng: 
07/10/2015
Phân loại: 
Branding
Khách hàng: 
MỸ PHẨM KEN
Website: 
http://giaymyken.com/