Tên dự án: 
Quảng cáo Shackie's Seafood
Ngày tháng: 
23/08/2015
Phân loại: 
Quảng cáo
Khách hàng: 
Quảng cáo hài hước nhạy cảm (Shackie's Seafood) - Phucuongads.Com
Website: 
http://Phucuongads.com

Quảng cáo hài hước nhạy cảm (Shackie's Seafood)