Tên dự án: 
Tổng Công ty Điện Lực Hà Nội
Ngày tháng: 
07/10/2015
Phân loại: 
Quảng cáo
Khách hàng: 
Tổng Công ty Điện Lực Hà Nội