image

Nguyễn Hoàng

- Programer, Designer -

Đã làm việc tại các công ty hàng đầu về công nghệ trong nước cũng như nước ngoài. Với kinh nghiệm trên 7 năm trong lập trình phần mềm và thiết kế website.