Cách quản lý fanpage hiệu quả

Hiện tại trên facebook. chỉ riêng các fanpage ở Việt Nam có đến hàng nghìn page. Nhưng thực sự số ít các page thành công và thu hút lượng fan nhanh thì rất là ít.Với kinh nghiệm từng làm admin nhiều page cũng như cộng tác với các page khác. Hôm nay...