Không bằng cấp, từng bị trầm cảm sau sinh, tôi đã kiếm 30/tháng bằng kinh doanh online

Tất nhiên, tiền không phải dễ kiếm, phải vất vả mới có tiền đồ, lúc đầu bán hàng tại nhà nhiều lúc mình cũng bận túi bụi, con khóc con ốm thế là vứt một bên lo cho con, một tay ôm con, một tay gõ máy tính tư vấn cho khách,…cũng áp lực lắm. Cứ thế,...