Nhân Viên Kinh Doanh

PhucuongAds cần tuyển gấp 03 vị trí nhân viên kinh doanh phần mềm, website, Seo, các dịch vụ online: Mô tả công việc: + Tham gia vào quá trình Maketing và bán hàng tại công ty.